Ny TV-måling verdens beste

30.08.2016 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Norske TV- og innholdsprodusenter går sammen om et nytt måleverktøy som skal måle bruk på alle former for skjermer. - Dette blir verdens mest komplette seerundersøkelse, sier NRKs analysesjef Kristian Tolonen.

Det nye verktøyet skal være på plass i 2018 og vil måle all bruk av video hos de selskapene som deltar, uansett hvilken skjerm, hvilken distribusjon, hvilket sted og tid den sees, og kunne rapportere det samlet.

Tolonen sier at NRK i samarbeid med TV 2, MTG og Discovery helt siden 2013 har jobbet for å få til et nytt verktøy som erstatter dagens TV-måling. Utfordringen har vært å fange opp all TV-seing, inkludere strømme-TV og fange opp både direkteseing og all annen bruk av video på ulike skjermer uavhengig av oppholdssted.

Rent konkret og enkelt sagt vil det nye verktøyet kombinere den TV-seingen dagens panel på 3 000 personer rapporterer med elektronisk målte tall for videobruk hos de ulike aktører. Panelet som i dag har personer i alderen 10 til 79 år, vil bli supplert med 300 barn i alderen to til ni år for også å måle deres konsum. - Systemet blir svært komplekst i tråd med hvordan mediebruken har blitt, men vil også gi stor fleksibilitet og være framtidsrettet, sier NRK analysesjef.

Måten vi ser TV på har endret seg voldsomt de siste 3-4 årene, og det var viktig for oss å få på plass en ny målemetode som speiler de nye seervanene. Det har vært en krevende prosess, men vi er veldig stolte over resultatet. Vi mener vi er først i verden med en så omfattende måling, sier John Richard Hewitt, researchsjef i TV 2 og sentral med å få på plass det nye måleverktøyet for all norsk TV-bruk i en pressemelding.

Mer om Diverse Foto og Kilde: NRK/ FOTO: MAGNUS CEDERHOLM / NRK

Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook