Reiser tilsynssak mot TV2

12.06.2017 - TVNYTT.NO - KYRRE DAHL ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Medietilsynet setter nå i gang tilsynssak mot TV2. Bakgrunnen er at Allmennkringkastingsrapporten 2016 ble offentliggjort i dag. Generellt mener Medietilsynet at NRK, P4, Radio Norge og TV2 ivaretar sine forpliktelser, men P4 og TV2 får likevel en tilssynssak mot seg.

På TV-siden er Medietilsynet ikke helt fornøyd med TV2. Bakgrunnen er at kanalen ikke har vært jevnlig nok i sitt porgramtilbud.

TV2 tok opp viktige og relevante temaer i sine program for unge i 2016, men oppfylte for første gang i avtaleperioden ikke kravet om at et slikt programtilbud skal sendes jevnlig.

- TV 2 hadde program for unge i kun 18 av årets 52 uker og ikke noe tilbud i perioden fra midten av februar til midten av september, skriver Medietilsynet, som i flere år pekt på at TV 2s programtilbud til unge har ligget i nedre sjikt av hva som kan regnes for å være jevnlig, og vil nå ta opp bruddet i en egen tilsynssak.

NRK oppfylte ikke kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk. Det er generalforsamlingen ved kulturministeren som følger opp brudd på NRKs allmennkringkastingsforpliktelser.

P4 har de siste tre årene brutt kravet om å ha egne program for smale grupper, og Medietilsynet vil nå reise tilsynssak for dette bruddet i 2016. P4 sendte kun ett nytt program rettet mot smale grupper, og resten av programmene var repriser fra tidligere år.

- Allmennkringkasterne skal sikre at både smale og brede publikumsgrupper får et innholdstilbud. En slik veksling mellom smalt og bredt innhold bidrar også til å eksponere publikum for innhold de ikke nødvendigvis oppsøker selv, skriver tilsynet i sin rapport.

De kommersielle allmennkringkasterne har krav om lokalisering utenfor Oslo. Når det gjelder Radio Norge har Medietilsynet under tvil kommet til at kravet til lokalisering utenfor Oslo er oppfylt i 2016.

2017 er det siste året med allmennkringkastingsforpliktelser for Radio Norge og P4. Kulturdepartementet vil vurdere om det i fremtiden skal etableres egne ordninger for kommersiell allmennkringkasting på ra

Mer om Diverse

Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook