Stadig mer reklame for pengespill

18.09.2017 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Det totale markedet for pengespillreklame på tv fortsetter å øke sammenlignet med tilsvarende måling Medietilsynet gjorde i fjor. Dette er reklame som ville vært ulovlig om den hadde blitt sendt på norske tv-kanaler.

De utenlandske spillselskapene tar en stadig større andel av markedet. Nesten alle reklamekronene blir brukt på tv-kanaler som sender fra Storbritannia. Tallene er hentet fra reklamestatistikk som Medietilsynet har innhentet fra Nielsen Media Research for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017. I denne statistikken er det registrert pengespillreklame sendt av de største tv-kanalene som er tilgjengelige for norske seere.

– Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer fortsatt vekst i markedet for pengespillreklame på tv som ville vært ulovlig etter norsk rett, opplyser seniorrådgiver Linda M. Andersen. Etter norsk regelverk kreves det en tillatelse for å markedsføre pengespill. En rekke tv-kanaler som sender til Norge, har reklame fra spillselskaper som ikke har slik tillatelse.

Utenlandske spillselskap brukte i alt 866 millioner såkalte bruttokroner på reklame som ville vært ulovlig etter norsk rett dersom den hadde blitt sendt av en norsk tv-kanal. Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år. Veksten i fjor var på 22 prosent. Markedet har derfor økt mindre i årets undersøkelse enn i fjor. Deler av siste års vekst kan trolig forklares med at det har kommet flere spillannonsører til på markedet. Markedet for pengespillreklame på tv som ville vært ulovlig etter norsk rett, har økt kraftig fra 609 millioner i 2014/2015 til 866 millioner i 2016/2017.

Mer om Diverse

Kilde: Medietilsynet Foto: Pixabay

Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook