Nye medlemmer i styret i NRK

117.06.2018 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Birger Magnus (bilde) er fortsatt styreleder i NRK, men flere av de andre styremedlemmene er skiftet ut. Kulturdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer i NRK for perioden frem til generalforsamling i 2020. Endringene sikrer at styret har en bred og relevant kompetanse for å håndtere de viktige strategiske utfordringene fremover, heter det i en pressemelding.

Randi B. Sætershagen blir ny nestleder i styret til erstatning for Gunnvor Ulstein. Sætershagen er administrerende direktør i M3 Helse AS. Hun har omfattende erfaring fra styreverv innen post og logistikk, forsikring, eiendom, media og handel. Veslemøy Tvedt Fredriksen er valgt som nytt styremedlem til erstatning for Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Tvedt Fredriksen er administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest. Hun har bred ledelseserfaring og omstillingskompetanse, blant annet fra mediebransjen. Zeshan Shakar er valgt som nytt varamedlem til erstatning for Cato Hellesjø. De øvrige sittende styremedlemmene i NRK-styret er gjenvalgt for en ny toårs-periode.


NRK er et statlig eid aksjeselskap som eies av Kulturdepartementet. På NRK.no kan vi lese dette om generalforsamlingen:

Det er Kulturdepartementet ved kulturministeren som utgjer generalforsamlinga. Ordinær generalforsamling blir heldt i juni kvart år. På generalforsamlinga blir verksemda for siste år gått gjennom og aktuelle saker tatt opp. Her blir og medlemmar til styret i NRK valde. Stortinget og departementet set rammene for NRK si verksemd gjennom Lov om kringkasting, vedtekter for NRK AS og NRK-plakaten. Gjennom desse lovane og reglane blir det gitt føringar for korleis NRK skal gjere sin oppgåve som allmennkringkastar i Noreg.

Mer om NRK Foto: Anne Liv Ekroll / NRK