TV-skjermen vinner også sommeren

28.06.2018 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Det norske folk prioriterer TV-skjermen også denne sommeren – selv om færre sverger til TV-skjermen, og mindre og mer mobile skjermer vil bli brukt i større grad. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av TV-distributøren RiksTV.

Færre nordmenn vil se på TV-skjermen i løpet av ferien enn til hverdags. TV-skjermen er imidlertid fortsatt preferert skjerm for ferierende nordmenn, til tross for at TV-vanene i hverdagen utvikler seg sakte men sikkert. På spørsmål om hvilken skjerm de helst ser på til hverdags, svarer 68 prosent at de velger TV-skjermen. 13 prosent velger mobilen, fem prosent velger nettbrettet mens elleve prosent velger PC eller Mac. I tilsvarende undersøkelse i fjor svarte 75 prosent TV, åtte prosent mobil, fire prosent nettbrett og 12 prosent PC eller Mac. TV har med det tapt noe terreng til fordel for mobil og nettbrett i hverdagen.

Om ferien ser vi imidlertid ikke de store forandringene. I år som i fjor svarer nemlig 63 prosent at de helst velger TV-skjermen om sommeren. Åtte prosent vil se på PC eller Mac, hvilket også var tilfelle i fjor. Og mens henholdsvis elleve og ti prosent vil velge mobil eller nettbrett, svarte ti og åtte prosent det samme i fjor. – Det er egentlig et paradoks at man ser mer TV på mobilen til hverdags enn i ferien, enn så lenge man i større grad er på farten om sommeren, men dette tyder kanskje på at vi er mer rutinepreget i ferietiden, sier kommersiell direktør i RiksTV, Ole André Skarbøvik.

– Vi ser at måten man konsumerer TV på endrer seg i hverdagen, men at ferievanene fortsatt står ved hevd. Fordelingen er imidlertid såpass likt fordelt at vi med trygghet kan si at vi stort sett også tar med oss skjermbruken inn i ferien, sier Skarbøvik i RiksTV. Ikke overraskende er det den yngre garde som står for brorparten av underholdningskonsumeringen på PC og Mac. 30 prosent av de mellom 15 og 29 prosent svarer at de helst benytter denne skjermen til hverdags, mens 26 prosent i den samme gruppen velger PC og Mac i ferien. Kun 43 prosent av disse velger TV-skjermen – både til hverdags og i ferien.

– Ja, for her er det ikke TV-skjermen som stjeler seere, snarere alternativet «Ingen av de overnevnte» – et svar som også stjeler fra mobil og nettbrett. Dette skyldes vel først og fremst at ungdom tilbringer mer tid ute om sommeren. TV-skjermen som valg blir sannsynligvis stående som den er fordi man tilbringer tid med familien når det er ferietid, og dermed adopterer litt av TV-vanene deres, tror Skarbøvik i RiksTV. Geografisk sett er det folk i Troms som i størst grad prefererer TV-skjermen – 87 prosent velger helst den store skjermen i hverdagen og 80 prosent svarer at de velger denne skjermen i ferien. I andre enden av skalaen finner vi Møre og Romsdal, der tallene er på hhv. 46 og 33 prosent for hverdag og ferie. Her vil til gjengjeld 30 prosent helst bruke nettbrettet i ferien, mot 12 prosent til hverdags.

Kilde og foto: RiksTV - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook