Foto; Kirkens bymisjon

TV-aksjonen lærer om utenforskap

09.09.2018 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Alle skoler i Norge har nå tilgang til et nytt undervisningsopplegg som tar opp mobbing, ensomhet, utenforskap – og inkludering. Det er TV-aksjonen «Mindre alene sammen» som er rammen rundt opplegget.

- Med årets TV-aksjon kan barn og unge være med på å spre gode holdninger om fellesskap og inkludering. Undervisningsopplegget angår barn og unges hverdag direkte, med erfaringer som alle kan kjenne igjen fra skole og fritid. Dette er en gylden mulighet for skolene til å tematisere utenforskap i samfunnet, og det å ta vare på hverandre, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere samfunn. Pengene som samles inn skal blant annet gi barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktivitet og lek, og redusere hindringer som isolasjon, økonomi, språk eller manglende oppfølging hjemme. - Denne gangen handler TV-aksjonen om oss selv og hvordan vi ønsker å møte hverandre som mennesker. Barna våre er de viktigste representantene for hvilke verdier vi vil bygge samfunnet på, sier Adelheid Firing Hvambsal.

Hvordan føles det å være utenfor? Hvor viktig er det å bli sett? Og hva kan vi lære om hverandre og oss selv hvis vi tør å bli kjent og å spørre hvordan det egentlig går? Dette er noen temaene i det nye digitale undervisningsopplegget for grunnskolen. Programmet er skreddersydd for årets TV-aksjon og opplegget har aktivitetsoppgaver med temaer fra norsk virkelighet og fra skolehverdagen.

Kilde: Kirkens bymisjon - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook