TV2 har inngått ny avtale med Staten

26.09.2018 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

TV 2 AS har signert avtale om kommersiell allmennkringkasting med Kulturdepartementet. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år. – Dette er en milepæl for mediepolitikken. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger et reelt alternativ til NRK. Denne avtalen sikrer en god nyhetsproduksjon fra et mediemiljø utenfor Oslo. Det er essensielt for mediemangfoldet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Jeg er glad for at TV 2 påtar seg dette oppdraget. Med dette sikrer vi en fortsatt sterk tilstedeværelse for TV 2 i Bergen de neste fem årene. Vi trenger et slagkraftig redaksjonelt TV-miljø på flere steder enn i Oslo for å få inn flere perspektiver, fortsetter hun. TV 2 må årlig dokumentere at kravene i avtalen er oppfylt og årlig dokumentere behovet for kompensasjon. Medietilsynet vil føre tilsyn med avtalen, og kan dersom TV 2 ikke oppfyller kravene ilegge TV 2 sanksjoner.

TV 2 AS inngår nå avtale med staten i fem år. TV 2s allmennkringkastingsoppdrag vil være forpliktende i hele avtaleperioden. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare frem til 31. desember 2023. Her er noen av hovedpunktene i avtalen:

  • Majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 km utenfor Oslo (Bergen)
  • TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger
  • TV2 skal tilby norskspråklig barne-TV og programmer for unge
  • TV 2 skal bruke minimum 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama i avtaleperioden
  • Innholdet skal tilbys på én lineær tv-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett

    Kilde og Foto: Kulturdepartementet - Følg oss på Twitter og Facebook