Altibox er den beste TV-tjenesten

29.10.2018 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Årets EPSI måling viser en liten fremgang i kundetilfredsheten, men situasjonen er fortsatt den at kundetilfredsheten til Tv-distributørene er relativ lav. Bransjens renommé er svakt, og på spørsmål om man vil anbefale Tv-tjenesten til andre så svarer nesten halvparten av alle kundene at de sannsynligvis ikke vil gjøre det.

EPSI Rating har nettopp lagt frem resultatene fra en omfattende kundeundersøkelse av TV-distributørene i Norge. Studien baserer seg på cirka 1000 dybdeintervjuer med privatpersoner rundt om i Norge.

Den nye Tv-løsningen til Altibox har blitt populær blant kundene, og kundetilfredsheten til Altibox stiger markant fra i fjor. - Tv-tjenesten til Altibox møter i større grad kundenes forventninger, sier Fredrik Høst i EPSI Norge. De får bedre tilbakemeldinger på stort sett alle parametrene, men særlig dekoderen oppleves som bedre enn i fjor.

Riks-TV går frem og tar 2. plassen i denne målingen, mens Canal Digital Satellitt blir nummer 3. Disse Tv-distributørene har ikke bare de mest tilfredse Tv-kundene, men også de mest lojale. Get ligger på stedet hvil, og gjør det svakest i denne studien. Innholdet i kanalpakkene til Get anses som bra, men kundene opplever Get som mer komplisert å ha med å gjøre enn hva tilfellet er for de andre Tv-distributørene.

Kilde: EPsi - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook