Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Stortinget

Lite nytt om TV i ny regjering

18.01.19 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Norge får ny regjering med en ny regjeringsplattform. Men, det er ingenting som tyder på at TV-bransjen og media generellt har fått noe særlig oppmerksomhet i forhandlingene.

I går kveld ble det klart at Høyre, Frp og Venstre-regjeringen blir utvidet med Krf. Dermed er det klart for den første borgerlige flertallsregjering siden 1985. Det er også lagt fram en ny regjeringsplattform etter over 2 uker lange forhandlinger. En gjennomgang av mediepolitikken i den nye plattformen tyder på at det ikke har vært noe stort tema i disse forhandlingene. Ifølge Kampanje er mediepolitikken i den nye plattformen omtrent identisk med det som sto i den forrige plattformen da Venstre ble med i regjeringen for ett år siden.

Det nye er at det er tatt inn et punkt om at all mediestøtte skal samles i en ordning. Her sikter man i utgangspunktet til pressestøtten, så det er uklart om det betyr noe for tilskuddsordningen for lokalkringkasting. Et annet nytt punkt i den nye regjeringsplattformen er fritak for moms for elektroniske tidsskrifter.

Fra den forrige plattformen gjentas punkter om at NRK-lisensen skal gjøres om og at man skal sikre NRK Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet. Det står også at Regjeringen skal opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.

Kilde: Kampanje.com - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook