TV2 satser stort i Bergen og ny lab

25.02.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

Som en følge av allmennkringkasteravtalen oppretter TV 2 prosjektet «Lab2» i Bergen og lyser ut to nye stillinger. I tillegg er Malene (25), Hannah Amanda (28) og Svein Erik (29) ansatt i nyhets- og sportsredaksjonene i samme by.


Olav Sandnes FOTO: TV 2

– Lab2 skal være et kraftsenter for fremtidens nyhetsjournalistikk i TV 2, som styrker oss på undersøkende journalistikk, presentasjon og publiseringsløp av nyhetene våre i en ny tid, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes. Lab2 skal organiseres som et ettårig prosjekt, med en prosjektgruppe med tre faste deltakere, en datajournalist (ny stilling), en grafisk designer for visuell journalistikk (ny stilling), en reportasjesjef (ett års prosjektstilling) og rullerende reportere og fotografer, avhengig av prosjekt. Stillingen som reportasjesjef er utlyst internt, de to andre vil om kort tid lyses ut eksternt.

Prosjektet skal også bidra til å bygge opp gode samarbeidsarenaer internt i TV 2, styrke TV 2s bidrag til Media City Bergen og medieklyngen, og samarbeidet med Senter for undersøkende journalistikk. I Lab2 skal alle i TV 2 få hjelp med det strategiske publiseringsløpet, hvordan de best mulig kan presenteres på de ulike plattformene og nå flest seere og lesere. Løpende saker,breakingnewsog store nyhetssaker som trenger en langsiktighet, og gjerne også mindre, kreative prosjekter som har ulike behov, skal få disse dekket hos Lab2.

Noen prosjekter vil jobbe med Lab2 fra A til Å, mens andre trenger hjelp i utvalgte faser, som presentasjon eller publiseringsløp. Prosjektgruppen skal være synlig, utadrettet og sørge for at kompetanse deles og spres. Målet er at mange TV 2ere er innom Lab2 og selv lærer seg metodikken for å jobbe videre med den i det daglige. – Vi er sikre på at Lab2 vil løfte journalistikken vår og gjøre oss enda bedre på undersøkende journalistikk. Med allmennkringkasteravtalen var vi også tydelige på at vi ville styrke redaksjonen i Bergen. Oppbemanningen skal være tydelig og synlig for innholdet vårt, og bidra til utvikling, nyskaping og å skape et miljø for fremtidens journalistikk, sier Sandnes

Følg oss på Twitter og Facebook