Vellykket test av TV over mobilnettet

25.03.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Medietilsynet var 14. mars tilstede på en live demonstrasjon av HDTV over mobilnettet i Selje.


Gunnar Garfors og Bjarne Myklebust FOTO: MEDIETILSYNET

Teknologien som benyttes kalles LTE-B (Long-Term Evolution broadcast), og gjør det mulig å sende én datastrøm til mange samtidige brukere, som tradisjonell kringkasting via for eksempel DVB-T eller DAB+. Dette gir en mye mindre belastning på mobilnettet enn når mange brukere har hver sin unike videostrøm.

NRK tester nå om det er mulig å løse utfordringen med å sende lineær-tv til de som bor i skyggenettområder i Norge via mobilnettet. Det er rundt 6000 husstander og 0,3 prosent av befolkningen det dreier seg om, men ifølge NRK går en tredel av NRKs distribusjonsbudsjett i dag til å løse utfordringen med å levere innhold til skyggenettmottakerne.

Med frekvenstillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og i dialog med Medietilsynet om kringkastingskonsesjon har NRK nå testet om de kan klare å nå denne lille andelen via mobilnettet. Det er en krevende øvelse å få stabile signaler til store skjermer uten forsinkelser og forringet bildekvalitet. Ofte er dette områder hvor det i tillegg er dårlig mobildekning, så hvis teknologien blir god nok vil det bidra til bedre mobildekning flere steder.

Under testen torsdag 14. mars var det ski-hopp fra RAW-Air konkurransen i Vikersund som ble vist på NRK, og etter noe innledende skurringer på lyd og bildekvalitet, fikk man se hopperne i fin flyt nedover Vikersundbakken. Sportssendinger er særlig viktige å kunne sende uten forsinkelser eller brudd.

Kilde: Medietilsynet Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook