Dronningen beskytter årets TV-aksjon

24.04.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

H.M. Dronning Sonja er høy beskytter for TV-aksjonen 2019.


FOTO: JØRGEN GOMNÆS / DET KONGELIGE HOFF

Årets TV-aksjon, søndag 20. oktober, skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 400.000 kvinner skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

– Kvinner over hele verden blir nektet grunnleggende rettigheter og muligheter, og rammes hardest av fattigdom og urett. De får sjeldnere gå på skole, har mindre sjanse til å få en inntekt og blir oftere utsatt for vold. Derfor vil CARE med årets TV-aksjon gi kvinner i noen av verdens fattigste land mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie, sier Larsen.

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen helt siden starten i 1974. H.M. Dronning Sonja åpnet den aller første innsamlingsaksjonen, da som kronprinsesse. Dronningen har vært høy beskytter for flere aksjoner, senest for Røde Kors i 2016.

– TV-aksjonen samler alt fra frivilligheten, ordførere, næringslivet og Kongehuset til den lille basaren på hjørnet. Jeg er stolt av å ha med Dronningen som høy beskytter for vår nasjonale dugnad. Jeg er imponert over alle som år etter år stiller opp og gjør en innsats i sitt nærmiljø for TV-aksjonen, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

Kilde: NRK Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook