NRK flytter Distriktssendingene

02.05.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

NRK ønsker å nå bredere ut med distriktsnyhetene og vil derfor legge distriktssendingene rett etter Dagsrevyen på NRK1.


FOTO: JØRGEN GOMNÆS / DET KONGELIGE HOFF

- Vi vet at nyheter og innhold fra distriktene er attraktivt innhold for NRK1-seerne. Ved å flytte distriktssendingene til beste sendetid vil vi nå langt flere seere, og vi vil løse distriktsoppdraget vårt enda bedre. Distriktsnyhetene før Kveldsnytt skal videreføres som i dag, sier distriktsdirektøri NRK, Marius Lillelien

– NRK må tilpasse seg endringer i folks mediebruk. Store deler av befolkningen beveger seg over til strømming, og NRKs satsing på NRK TV vil fortsette. Men samtidig bruker nesten halvparten av befolkningen NRK1 hver dag, og vi ønsker at NRK1 skal være en samlende nasjonal kanal også de neste årene. Vi jobber derfor med å utvikle tilbudet til det publikummet vi treffer på NRK1 tidlig “prime time” på hverdager, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen.

I tillegg til å gi distriktsnyhetene bedre sendetid, vil NRK utvikle et nytt program som skal dekke hele Norge. “Norge nå”, som har sendt fra 140 forskjellige steder i Norge, var planlagt for to år og sendes ut 2019. Det nye programmet skal sendes på NRK1 fra våren 2020. - Norge nå er et flott program som har tatt nye steder i landet inn i stua til folk hver kveld og et prosjekt som vi har lært mye av. De skal fortsette ut året. Så skal vi utvikle et nytt program som gir seerne historier fra hele landet hver dag, sier Marius Lillelien.

Kilde: NRK - Flere saker om NRK - Følg TVNytt.no på: Twitter eller Facebook