Nå er det fiber som gjelder for TV

20.05.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Fiber har tatt over som den viktigste teknologien for TV-abonnement.


Illustrasjon FOTO: Pixabay

Ved utgangen av 2018 var 757 000 TV-abonnement basert på fiber. Det er en økning på over 94 000 siden 2017, viser årsstatistikken fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Dette har sammenheng med at aktørene som tilbyr bredbånd via fiber, også tilbyr TV. Det er vanlig at kunden kjøper en pakke med både internett og TV, selv om dette ikke lenger er like tett sammenbundet som tidligere. Antall kabel-TV-abonnement fortsetter å gå ned, og det samme gjelder TV via satellitt. Det er også en liten nedgang i antall betalte abonnement i bakkenettet.

Ved utgangen av 2018 var det totalt over 2,2 millioner TV-abonnement i Norge. Det er 28 000 færre enn ett år tidligere. Strømmetjenester som for eksempel Netflix og HBO er ikke inkludert i disse tallene.

Kilde: Nkom - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook