Snart kan du se norske TV-serier i utlandet

23.06.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Streaming

Den 1. august trer endringer i åndsverkloven i kraft som vil gjøre det mulig for norske forbrukere å se på sine favorittserier, også når man oppholder seg midlertidig i utlandet.


Kristofer Hivju og Rebekka Nystabakk FOTO: EIRIK EVJEN / NORDISK FILM PRODUCTION/NRK

Nye strømmetjenester legger til rette for at vi kan se TV-serier og innhold hvor vi selv vil. Mange har irritert seg over begrenset tilgang til innholdstjenester på nett når man reiser utenfor Norge. Nå har man løst dette for betalingstjenester i EU. Ved endringene i åndsverkloven vil norske forbrukere også kunne nyte godt av denne muligheten på lik linje med borgere av EU-land.

– Dette er en gladnyhet for alle som har lyst til å følge strømmetjenester når man er ute og reiser, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. – Jeg er veldig fornøyd med at norske forbrukere gjennom EØS-avtalen kan få full tilgang til sine nettbaserte abonnementstjenester når de oppholder seg utenlands, sier kultur- og likestillingsministeren.

EUs portabilitetsforordning trådte i kraft i april 2018 og gjelder nå i alle EUs medlemsstater. Forordningen gir regler som skal sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene uavhengig av hvor i EØS de befinner seg. Endringene i åndsverkloven som gjennomfører forordningen trer i kraft fra 1. august 2019. Dette betyr at portabilitetsforordningen blir norsk lov.

Endringene vil også være positive for norske tjenestetilbydere og innholdsprodusenter. Norsk innhold er i hovedsak etterspurt av nordmenn. At norske nettbaserte innholdstjenester blir mer tilgjengelige, vil kunne medføre at innholdet i disse tjenestene, herunder norsk innhold, oppleves som mer attraktivt for abonnentene. Selv om forordningen i utgangspunktet kun gjelder for betalingstjenester, har tilbydere av gratistjenester (f.eks. NRK nett-tv) også mulighet til å gjøre bruk av regelverket.

Kilde: Kulturdepartementet - Mer om Streaming - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook