Annonse

Varsler sanksjon for politisk reklame

27.09.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Medietilsynet varsler sanksjon mot den lokale tv-kanalen TV Vest for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp.


Logo

Ifølge kringkastingsloven er det forbudt å sende reklame for livssyn og politiske budskap på fjernsyn. Medietilsynet har ansvar for å påse at regelverket overholdes, og varsler nå sanksjon etter at TV Vest i Rogaland sendte reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti før årets kommune- og fylkestingsvalg.

– Medietilsynet har varslet TV Vest om at vi vurderer å gi kanalen en advarsel eller et overtredelsesgebyr for brudd på kringkastingsloven, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Også i 2003 sendte TV Vest reklame for et politisk parti, den gangen var det for Pensjonistpartiet. Saken endte i den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som konkluderte med at det var brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på TV.

Regjeringen valgte å opprettholde forbudet mot politisk reklame, men gjennomførte samtidig flere tiltak for å sikre at mindre politiske partier skulle gis bedre ytringsadgang. NRK fikk utvidet ansvar for å sikre en bred og balansert valgdekning, og Frikanalen fikk støtte for å tilrettelegge for at partier og lister skulle få komme til orde på tv i forbindelse med valgkamp.

I den foreløpige vurderingen legger Medietilsynet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et kommune- og fylkestingsvalg. – Medietilsynets vurdering er at dette er i strid med kringkastingslovens bestemmelser. Vi har derfor funnet det riktig å varsle mulige reaksjoner overfor begge tv-sendingene der det er vist politisk reklame, sier Sekkelsten. TV Vest får mulighet til å uttale seg før Medietilsynet konkluderer i saken.

Kilde: Medietilsynet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse