Annonse

Nå forsvinner NRK-lisensen

07.10.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Fra nyttår forsvinner den upopulære NRK-lisensen, men det blir ikke gratis å se på TV i fremtiden heller.


Foto: Stortinget

Fra nyttår må alle betale for å se og høre på NRK, uavhengig om de har TV eller ikke. Kringkastingsavgiften blir avviklet 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt skal NRK finansieres med tilskudd over statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår et tilskudd på vel 5,7 milliarder kroner til NRK i 2020. Fordi merverdiavgiftsplikten for NRK er foreslått videreført blir det totale tilskuddett på 6,4 milliarder kroner.

– Dette er viktig for å sikre en framtidsrettet finansieringsmodell for et uavhengig NRK. Denne modellen vil i større grad enn lisensordningen ha en sosial profil, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Samtidig foreslår regjeringen å doble innovasjon- og utviklingsstilskuddet til nyhets – og aktualitetsmedier med 10 millioner kroner i 2020. Økningen er i all hovedsak rettet mot digitalisering av avisene, som følge av endringene i postloven som ikke går distribusjon av aviser hver dag.

Regjeringen foreslår å bevilge vel 415 mill. kroner i direkte mediestøtte. Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier foreslås økt med 40 mill. kroner. Regjeringen har varslet en omfordeling av produksjonstilskuddet til fordel for små, lokale aviser.

Regjeringen foreslår å bruke 20,4 millioner kroner under posten tilskudd til lokale lyd og bilde-medier i 2020. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som nå er lagt fram. For 2019 har Medietilsynet tildelt 19,8 millioner kroner i slik støtte.

Kilde: Kulturdepartementet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse