Tilbyr Elevkanalen gratis mens skolen er stengt

16.03.2020 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

TV 2 og TV 2 Skole tilbyr lærere, elever og nå også foreldre tilgang til enkel og brukervennlig digital undervisning mens skolene er stengt.


Siden alle skoler er stengt som følge av smittefare, vil all undervisning foregå hjemme og over nettet. Flere skoler har opplegg for dette, mens andre trenger raskt tilgang til nyttige hjelpemidler og relevante tilbud.

TV 2 Skoles “Elevkanalen” er full av relevant skolefaglig innhold, ryddig kategorisert etter fag og klassetrinn. Læremiddel-kanalen har også daglige og ukentlige nyhetssendinger/fagsendinger spesielt rettet mot barnetrinn ungdomstrinn, videregående og voksenopplæring.

- Når Norge er stengt trenger vi gode ideer og dugnadsånd. TV 2 Skole samarbeider allerede med flere kommuner. Nå åpner vi opp for alle som vil bruke plattformen, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Sarah C.J. Willand. Tilbudet er gratis for alle nye brukere så lenge skolene er stengt, enten du er lærer, elev eller forelder.

- Vi har allerede enormt med innhold i “Elevkanalen”, men jobber nå for fullt med å lage undervisningsopplegg knyttet til dagen i dag. Elever over hele landet befinner seg nå i en uvant og for mange dramatisk endret livssituasjon. Det tverrfaglige emnet – helse og livsmestring – vil være et av flere emner vi vil fokusere ekstra på nå fremover.

“Elevkanalen” har også mye faginnhold, alle grunnskolefag finnes her. Dessuten er vi tett på nyhetsbildet i TV 2 og vi jobber mye med en tilpasset nyhetsstrøm. “Elevkanalen” er for øvrig enkel å navigere. Lærere, foreldre og elever får faglig solid innhold her, alt er knyttet til læreplanens kompetansemål, forteller redaksjonssjef Anne Cathrine Gotaas i TV 2 Skole.

Kilde: TV2 - Mer om TV2 - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook