Annonse

Nyhetene fra NRK1 og TV 2 har høyest tillit

24.03.2020 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV 2 under Korona-utbruddet, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.


NRK-mikrofon FOTO: Medietilsynet

Tilliten til TV 2-nyhetene øker kraftig fra samme tid i fjor, mens tilliten til lokalavisene faller mest. – Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Nyhetene fra TV 2 har hatt størst økning i tillit fra mars 2019 til samme måned i år, ifølge Medietilsynets undersøkelse. 61 prosent svarte at de hadde svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra TV 2 i mars 2019, mens tilsvarende tall ett år senere har økt til 70 prosent. Andelen som har svart at de har svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK1 er 83 prosent ifølge den nye undersøkelsen som Kantar har gjort for Medietilsynet.

Medietilsynet har undersøkt befolkningens tillit til mediene fire ganger det siste året. – NRK1 har toppet målingen hver gang siden mars 2019, men nivået falt noe fra den første til de to neste målingene. I den siste undersøkelsen nå i mars er nyhetene fra NRK1 oppe på et nytt toppnivå, sier Velsand.

Nyhetene fra VG har økt tilliten siden fallet på målingene etter den mye omtalte «dansevideo-saken». Fra forrige undersøkelse i september til målingen nå under Korona-utbruddet har tilliten til nyhetene fra VG økt fra 32 prosent til 42 prosent. Samtidig har andelen med lav tillit til VG falt betraktelig.

Radiokanalen P4 faller dramatisk på tillitsbarometeret. Bare 22 prosent svarer at de har svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra P4 i mars 2020 mot 32 prosent på samme tid i fjor.

Mediene som folk har høyest tillit til i undersøkelsen nå i mars er NRK1, TV 2, Aftenposten og «din lokale/regionale avis». Aftenposten ligger på samme nivå nå som i mars fjor (60 prosent har svært høy eller ganske høy tillit), mens lokal- og regionavisene opplever et tillitsfall sammenlignet med mars i fjor. Da svarte 65 prosent at de hadde svært eller ganske høy tillit til lokalavisen. Denne andelen falt noe på målingene både i april og september i fjor, og gikk ytterligere ned nå i siste måling, til 51 prosent.

– En større andel nå enn i mars fjor svarer vet ikke eller verken/eller på spørsmålet om tillit til lokalavisen, noe som kan tyde på at mange ikke har gjort seg opp en mening om tilliten til nyhetene i lokal- eller regionavisen. Det er mulig Korona-situasjonen gjør at vi i større grad samler oss rundt de store, nasjonale kringkasterne for å få viktige oppdateringer, og at andre medier er viktigere for andre type nyheter. Men lokale nyheter man kan stole på er også svært viktig i den situasjonen vi står i nå, sier Velsand.

Kilde: Medietilsynet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse