Ny distriktsredaktør for NRK Oslo og Viken

31.03.2020 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

Grete Ruud blir distriktsredaktør for det nye distriktskontoret NRK Oslo og Viken.


Jeg gleder meg til å samarbeide med dyktige medarbeidere i Oslo og Viken om å utvikle journalistikken vi skal tilby vårt publikum. NRK Oslo og Viken er et ressurssterkt distriktskontor, vi har alle muligheter til å lage journalistikk som setter fotavtrykk, sier Grete Ruud.

Ruud har fram til nå vært distriktsredaktør for NRK Østfold. NRK har tidligere besluttet å slå sammen distriktskontorene Østlandssendingen (Oslo og Akershus), Buskerud og Østfold til ett distriktskontor for Oslo og Viken.

NRK Oslo og Viken blir landets største distriktskontor med rundt 110 ansatte, og består av redaksjonene i Fredrikstad, Oslo, Drammen og lokalkontoret i Ål i Hallingdal. Hver redaksjon får et strategisk fagansvar på tvers av redaksjonene ledet av en publiseringssjef.

Dagens distriktsredaktør i NRK Østlandssendingen, Anne Karin Pessl-Kleiven, går over i en ny rolle som publiseringssjef med fagansvar for dybde og digital historiefortelling med base i Oslo.

Chris Carlsen, som er distriktsredaktør i NRK Buskerud, går over i ny rolle som publiseringssjef med fagansvar for lyd og publikumsdialog (radio, podkast) med base i Drammen.

- Vår ambisjon er at vi skal kjenne publikum i Oslo og Viken best. Sammen skal vi finne ut både hvordan vi kan få enda bedre innsikt i publikums medievaner- og bruk, og hvordan vi kan få mer publikumsmedvirkning i vår innholdsproduksjon. Det blir også spennende å bygge et fagmiljø for lyd med alle de meget dyktige radiofolka i distriktet, sier Carlsen.

Eli Halvorsen, som i dag er redaksjonssjef i NRK Østfold, går over i en ny rolle som publiseringssjef med fagansvar for levende bilder (tv, strømming) med base i Fredrikstad.

- Det blir spennende å skulle ha ansvaret for levende bilder og strømming i Oslo og Viken. Vi har utrolig dyktige folk hos oss med lang erfaring og høy kompetanse på å fortelle historier på tv, så dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på. Vi har ambisjoner om å skulle levere innhold som publikum både lokalt, regionalt og nasjonalt finner, velger og elsker, sier Halvorsen.

Regionredaktør i Sør-Øst, Heidi Pleym sier at Oslo og Viken dermed får et sterkt lederteam. - Grete Ruud har solid kompetanse og lang ledererfaring fra flere mediehus, og jeg er sikker på at hun sammen med lederteamet og medarbeiderne vil få til de redaksjonelle ambisjonene vi har for Oslo og Viken.

Regionredaktør Heidi Pleym understreker at selv om redaksjonene blir slått sammen til ett distriktskontor, vil publikum fortsatt få lokale sendinger på radio i sitt område. - Publikum vil fortsatt få egne morgen- og ettermiddagssendinger på radio slik de kjenner dem både for områdene Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Distriktssendingene på tv og nettsiden ble felles for det nye distriktskontoret fra nyttår.

Kilde: NRK - Mer om NRK - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook