Annonse

Reklame på TV er igjen større enn internett

17.04.2020 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

TV-reklame faller i omsetning i første kvartal, men styrkeforholdet mellom TV og internett har forandret seg fra i fjor høst.


Kilde: Mediebyråforeningen

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge ble redusert med 7,9 prosent fra årets første kvartal i 2019 til tilsvarende kvartal i 2020. Det viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret. Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 2,18 milliarder NOK i årets første kvartal mot 2,37 milliarder NOK i samme periode i fjor.

-På grunn av avbestillingsregler med mer, ser vi av tallene for første kvartal ikke er preget av koronasituasjonen, i alle fall svært lite preget. Når tallene for april måned skal inkluderes, så vil vi nok se det i langt større grad, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Internett som reklamekanal totalt går tilbake første kvartal med 3,2 prosent, og har nå en markedsandel på 36,8 prosent. Det er video som nok en gang er vekst-vinneren innen internett som kanal, med en vekst på 11,6 prosent. Sosiale medier vokser med 2,5 prosent.

-Internett var for første gang større enn tradisjonell TV i Mediebarometeret i 2019. Internett passerte TV fordi TV ble redusert langt mer enn internett i 2019. Nå ser vi at TV igjen er den kanalen med størst markedsandel med sine 37,9 prosent. Det blir spennende å se utviklingen etter at vi har gjennomført april, sier Merete Mandt Larsen.

For tradisjonell TV faller med 8,4 prosent i årets første kvartal, men isolerer vi mars, ser vi en liten fremgang på tv på 0,1 %, som er hyggelig å se, sier Merete Mandt Larsen

-De fleste kanaler med redaksjoner har hatt en økning av seere/lyttere/lesere vi ikke har sett på svært lenge, så det kan jo bidra til at annonsører ser en mulighet til å nå flere til en rimeligere penge, sier Mediebyråforeningens leder.

Dagspresse faller med hele 27 prosent første kvartal, sammenlignet med første kvartal i fjor. Ukepresse/magasiner faller med 11,6 prosent.

Utendørs og kino var vinnere i fjorårets Mediebarometeret, med oppgang fra 2018 til 2019. Nå sliter de mer enn på lang tid. Mens kino faller med 24,2 prosent, så faller utendørs med 14,3 prosent i årets første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Norske kinoer ble for øvrig stengte i medio mars, basert på koronasituasjonen.

Kilde: Mediebyråforeningen - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse