Annonse

NRK søker etter samiske talenter

15.04.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

NRK skal trene framtidige journalister og mediefolk med samisk språkkompetanse. Mona Solbakk leder satsingen.


FOTO: NRK

Den samiske divisjonen i NRK satser videre på og bygger ut rekrutterings- og kvalifiseringsprogrammet, for å øke tilfanget av samiske journalister. Seks kandidater tas opp til programmet som varer fra 1. september til slutten av juni. Gjennom talentprogrammet vil kandidatene også kunne være tilknyttet til andre redaksjoner i NRK i tillegg til NRK Sápmi, og hovedsakelig lære gjennom praktisk arbeid.

Kandidatene skal lære mer om å lage innhold for nett, radio/lyd, video/TV og sosiale medier – spesielt for yngre målgrupper. Talentene vil ha varierte oppgaver der de lærer av erfarne NRK-kollegaer.

Mona Solbakk, som snart går av som direktør for NRK Sápmi etter seks år, skal ha ansvar for programmet i fortsettelsen. Hun skal drive og utvikle talentprogrammet, og vil ha ansvar for å at talentene får god opplæring og utvikles til å bli morgendagens journalister. Hun skal jobbe sammen med mentorer, ledere og redaksjoner over hele NRK for å sørge for et godt faglig program og god oppfølging av de seks talentene.

– Dette gleder jeg virkelig til. Tenk å få jobbe sammen med unge talenter som skal være med på å forme og utvikle NRK Sápmi. Jeg gleder meg til å utvikle talentene sammen med de beste hodene i NRK, og ikke minst å bidra til at vi i NRK Sápmi lærer av dem som kommer til oss gjennom dette programmet, sier Mona Solbakk.

For å bli tatt opp i programmet må man være samiskspråklig. NRK Sápmi har over tid sett behov for å øke andelen journalister som snakker og skriver sør- og lulesamisk, men det er få kandidater å ansette blant. Derfor søker talentprogrammet spesielt etter sør- og lulesamiskspråklige, i tillegg til kandidater som behersker nordsamisk.

– Vi ønsker å bli bedre på lule- og sørsamisk, og har ambisjoner om å øke tilbudet vårt på de språkene. Derfor er vi helt avhengig av å gode sør- og lulesamiskspråklige journalister innen alle sjangre, fra innhold for barn og unge til underholdning og nyheter, sier Solbakk.

– NRK Sápmi skal være relevant og viktig for alle samer, og det klarer vi ikke uten gode, samiskspråklige historiefortellere og innholdsskapere, sier hun.

Se utlysningen og søk her

Kilde: NRK - Mer om NRK - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse