Annonse

Heftig casino-kritikk mot Discovery

29.04.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Lotteritilsynet har avdekket at en rekke av Discoverys tv-kanaler har hatt omfattende markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge.


Foto: Medietilsynet

– Dette er alvorlige brudd på pengespillregelverket. – Vi vurderer nå om det er grunnlag for å gi norske distributører pålegg om å fjerne reklamen for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Vi ser på flere muligheter, både avtalemessige løsninger og tekniske muligheter, for å stanse markedsføringen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

En ny regel i kringkastingsloven som trådte i kraft fra 1. januar i år gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å gripe inn og stanse markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge

Medietilsynet startet tilsyn med tv-selskapene Discovery Communications og Nent Group rett over nyttår da den nye regelen trådte i kraft. Som et ledd i arbeidet har Medietilsynet hentet inn omfattende opptak av sendinger fra ulike tv-kanaler hos de to tv-selskapene. Totalt 42 opptak på over 90 timer. Lotteritilsynet har vurdert opptakene opp mot pengespillregelverket, og har kommet med en rådgivende uttalelse til Medietilsynet.

Lotteritilsynet fant reklame for spillselskapene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. – Dette er klare og alvorlige brudd på markedsføringsforbudet i pengespillregelverket, og vi har anbefalt Medietilsynet å sette i verk tiltak etter kringkastingsloven for å stanse den ulovlige reklamen, sier Atle Hamar, direktør i Lotteritilsynet.

Et pålegg må være forholdsmessig, altså må hensynene som taler for å gi pålegg, veie tyngre enn ulempene pålegget medfører. Lotteritilsynet fant ingen brudd på regelverket hos tv-kanalene til svenske Nent Group. Det betyr at selskapet står ved sin avgjørelse om å ikke markedsføre pengespill som bryter med det norske pengespillregelverket fra 1. januar.

Kilde: Medietilsynet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse