Annonse

Pålegger stans av casino-reklamer

05.04.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente må stanse markedsføringen for utenlandske pengespill på Discoverys tv-kanaler. Det har Medietilsynet bestemt.


Foto: Medietilsynet

– Tiltaket er viktig for å begrense problemspillingen i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Pålegget gjelder reklame for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Distributørene har frist til 15. august med å rette seg etter vedtaket.

Medietilsynet har vedtatt å pålegge tv-distributørene å stanse reklamen for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. – Medietilsynet har gjennomført en omfattende saksbehandling som ligger til grunn for vedtakene som nå er gjort, sier Velsand.

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft 1. januar 2021, gir Medietilsynet mulighet til å pålegge norske tv-distributører å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring på tv for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Tv-distributørene får først plikt til å hindre pengespillreklamen når Medietilsynet har fattet vedtak om pålegg.

Medietilsynet varslet distributørene om et mulig pålegg våren 2021, etter å ha avdekket en rekke lovbrudd i tilsynskontroller. Nå har distributørene altså fått beskjed om at de må sørge for at den ulovlige reklamen blir fjernet fra tv-skjermene.

Medietilsynet mener tv-distributørene kan sette som vilkår for formidlingen at sendingene på tv-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge ikke skal inneholde markedsføring for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe. Dette gjelder både reklameinnslag og sponsoridentifikasjon.

– Vår vurdering er at det å sette vilkår gjennom en avtale er den mest hensiktsmessige og treffsikre fremgangsmåten for å hindre tilgangen til reklame. Men distributørene står fritt til å velge andre metoder dersom de ønsker det, sier Velsand.

55 000 nordmenn defineres som problemspillere, og det er de som blir mest påvirket av pengespillreklamen, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Problemspillingen koster det norske samfunnet fem milliarder kroner hvert år, rapporteres det i en ny undersøkelse fra Lotteritilsynet.

– Medietilsynets vurdering er at hensynet til de mange som sliter med spilleproblemer, må veie tyngre enn ulempene distributørene blir påført ved å måtte fjerne reklamen. Denne vurderingen ligger til grunn for våre vedtak, sier Velsand.

Dersom distributørene ikke retter seg etter vedtaket innen 15. august, risikerer de tvangsmulkt i form av et konkret beløp per dag pålegget ikke oppfylles, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Kilde: Medietilsynet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook og RSS:


Annonse