Annonse

Lokale radio- og tv-kanaler får 13 millioner

08.04.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Medietilsynet har fordelt 13,4 millioner kroner i støtte til 67 programproduksjoner, 50 radioprogram og 17 lokal-tv program.


Logo

Støtteordningen til lokale lyd- og bildemedier som Medietilsynet nå har fordelt 13,4 millioner kroner fra, skal bidra til å øke programtilbudet i lokalradio og lokal-tv, og hjelpe lokalradioene å nå ut til flere lyttere med DAB-sendinger.

– Denne støtten er et viktig bidrag til mediemangfoldet ved at den styrker det lokale medietilbudet, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

En av tv-produksjonene som får støtte, er TV Agder. Lokaltv-kanalen mottar støtte til en doku-thriller om politimannen Nils Onsrud, som varslet andre verdenskrigs adkomst til Norge for døve ører.

Støtten på 13,4 millioner kroner er en del av støtteordningen til lokale lyd- og bildemedier, som er på totalt 21,6 millioner kroner.

– Vi fordeler resten av støtten til lokalkringkasterne rett over påske. Da fordeles kompetanse- og utviklingsstøtte og driftstilskudd til digitalisering, minoritetsradioer og bransjeorganisasjoner, sier Sekkelsten.

Andre TV-produksjoner som har fått tilskudd er Eggløsning på Zanzibar. Sunnmøre Live får 250 000 kroner for å lage dette. TVHaugaland får 250 000 kroner for prosjektet Forestillingen/ Den store teaterdrømmen. TV1 Øst får 249 000 kroner til å arrangere "Østlandskampen".

Kilde: Medietilsynet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook og RSS:


Annonse