Radio fikk mer klager enn TV

19.01.2017 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Kringkastingsrådet mottok 760 henvendelser, flesteparten klager, knyttet til NRKs programvirksomhet i 2016. Det var faktisk ikke TV som opprørte nordmenn mest i fjor. Flest klager kom det på at P3-programmet DJ Friendly ble lagt ned, dernest var mange opptatt av hvordan NRK dekket valget i USA og på tredjeplass kom klager på for mye sport på TV.

At DJ Friendly forsvant fra sendeskjemaet til NRK P3 opptok mange både i 2015 og 2016. I 2016 kom det 200 klager, mens 290 uttrykte sin misnøye året før. Samlet henvendte altså hele 490 personer seg og uttrykte sin misnøye med at dette radioprogrammet ble tatt av lufta, melder NRK info.

Til sammenlingning var folk relativt sett fornøyd med TV i fjor. NRKs dekning av presidentvalget i USA fikk 105 til å henvende seg til rådet. Valget i USA var hovedtema på rådets to siste møter i 2016. Både på møtene i september og november ble dekningen både av valgkampen og selve valget diskutert. På tredjeplassen kom antallet seere som henvendte seg til Kringkastingsrådet for å klage over for mye sport på TV.

Gjennom året har Kringkastingsrådet blant annet sett nærmere på språkbruken i NRK, hvordan journalistikk på religion og livssyn utøves, hvilken musikk NRK P1 spiller og det har gått Brennpunkt-dokumentarene nærmere etter i sømmene. Blant Kringkastingsrådets mer kuriøse saker i 2016 har både sykkelhumor i Nitimen og kaniner på TV, ført til diskusjoner i rådet.

Mer om NRK Kilde og Foto: NRK