Historisk samling til Teknisk museum

23.08.2017 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Teknisk Museum og NRK har inngått en avtale om overføring av gammelt radio- og fjernsynsutstyr fra NRKs historiske lager. Gamle mikrofoner, TV-kameraer, studioutstyr, bilder og protokoller dokumenterer den medietekniske utviklingen i NRK, og dermed i Norge.

NRK-ansatte har i mange år tatt vare på teknisk utstyr, foto, dokumenter og lignende for å kunne dokumentere hvordan radio- og TV-produksjonen utviklet seg i Norge. Samlingen er omfattende, og i denne avtalen har museet valgt ut et representativt og hensiktsmessig antall gjenstander.

Før NRK-samlingen kan presenteres, må det gjøres et stort arbeid med registrering, fotografering og så videre. Både NTM og NRK skal bidra inn i prosjektet. Samlingen skal være overlevert til museet høsten 2018. NTM vil forvalte og formidle denne samlingen og gjøre den tilgjengelig både for forskning og for publikum i Digitalt Museum og i utstillinger.

Museumsdirektør Hans Weinberger er begeistret. – Vi på Teknisk museum er veldig glade for denne avtalen, og gleder oss til å starte arbeidet med samlingen og gjøre den tilgjengelig for publikum, både på nett og i utstillinger. Også i NRK er man fornøyd. – Vi er glad for at vi nå kan overlate bevaringsverdige gjenstander og dokumenter til dem som vet hvordan man best ivaretar deler av vår teknisk-historiske samling, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Mer om NRK Foto: NRK