Norsk drama når som helst

27.03.2017 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Har du savnet tilgang til norske dramaserier på nett-TV? Nå har NRK og Dramatikerforbindet gjort noe med det. En ny avtale gjør norsk drama fra NRK tilgjengelig når som helst.

Avtalen gir NRK tidsubegrenset rett til å publisere nye NRK-produksjoner. Det betyr at kommende dramaserier fra NRK kan være tilgjengelig i nettspilleren «NRK TV» når publikum selv måtte ønske å se seriene.NRK forhåndsbetaler for de nye og omfattende publiseringsrettighetene. Samtidig er NRK blitt enig med Dramatikerforbundet om at arbeids- og rettighetsvederlaget til dramatikerne skal økes vesentlig sammenliknet med tidligere avtaler.


Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener avtalen vil gi et nytt løft for norsk TV-drama og for den norske dramabransjen.– Norsk tv-drama er på vei opp. Samtidig har konkurransen om publikums oppmerksomhet aldri vært hardere. Folk har tilgang til dramaserier fra hele verden. Vårt mål er å tilby norsk drama som holder så høy kvalitet og som er så enkelt tilgjengelig at det faktisk blir valgt i konkurranse med et internasjonalt tilbud, sier Eriksen.

– Vi i Dramatikerforbundet er glade for å ha kommet frem til en midlertidig avtale med NRK som gir et historisk løft for norske tv-dramatikere, sier leder i Dramatikerforbundet, Monica Boracco.– Avtalen innebærer omfattende rettighetsoverdragelser til NRK og det har vært et omstridt punkt i forhandlingene, sier hun.Avtalen gjelder fra 24. mars 2017 til 31. desember 2019.

Mer om NRK Kilde og Bilde/ Foto: Dramatikerforbundets Monica Boracco og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen FOTO: KJERSTI APENÆS / NRK