Vil tvinge alle til å betale NRK-lisens

31.05.2017 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Nå skal du tvinges til å betale for NRK selv om du ikke har TV. Tidligere har TV-lisensen vært knyttet til kjøp og eie av et TV-apparat. Familie- og kulturkomiteen på Stortinget vil nå se på muligheten for at alle innbyggere over en viss alder skal betale en NRK-skatt, uavhengig om de har TV eller ikke.

Ifølge stortingskomiteens saksordfører Svein Harberg (H) er beregningene ganske enkle: Jo flere som er med og betaler, jo rimeligere blir det for den enkelte. – Det er det spleiselaget vi mener alle skal være med på, sier han. Han viser til at NRK er langt mer enn TV-sendinger. – De er en sentral brikke i det demokratiske samfunnet som vi bygger. Alle nyter godt av det – både når det gjelder nyheter, et bredt mangfold av tilbud og ikke minst i beredskapssituasjoner har NRK en viktig rolle, sier Harberg.

Komiteen ønsker en sosial profil på finansieringsmodellen. Det betyr at hvor mye man betaler avhenger av inntekten. – De som har minst å betale med, betaler litt mindre. De som har mest, betaler litt mer, så betaler de fleste av oss midt på treet. Så er det opp til regjeringen å utrede hvordan dette skal gjøres rent praktisk, sier Harberg.

Arbeiderpartiet og Sp stemte imot forslaget i komiteen. Partiene er enig om at NRK skal sikres det samme reelle nivået av inntekter som de har i dag. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at det i komiteen er en bred støtte og oppslutning rundt NRKs oppdrag. – Partiene skiller seg på finansieringsløsningen, men avstandene er ikke store der, sier han.

Mer om NRK Kilde og Bilde: NRK/ ANNE LIV EKROLL