Norge dyrest i Norden på TV-reklame

07.06.2017 - TVNYTT.NO - Martin Hovden ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Norge er det dyreste landet i Norden når det gjelder salg av tv-reklame. Det viser en utregning Kampanje magasin har foretatt. De har regnet på hva det vil koste med en sammenlignbar tv-reklame i Norge, Sverige, Finland og Danmark og konklusjonen var klar.

På TV regner man prisen etter CPT, Cost Per Thousand, og ifølge utregningene har Norge det desidert høyeste CPT i Norden med Finland, Sverige og Danmark på de neste plassene. Det er uklart hva som er grunnen til at Norge er dyrest, men dette har med markedet å gjøre.

De fleste TV-kanaler er ikke enkeltkanaler, men som oftest er det et nettverk av kanaler som opererer både nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel er TV3 som er en del av Viasat-gruppen, som også inneholder kanaler som Viasat 4 og filmkanaler. Disse kanalene finner man også igjen i Sverige og Danmark.

Prisen vil også være avhengig av hvor lang reklamen er. En 15 sekunders spot vil koste mer pr. sekund enn det en 30 sekunders spot koster. Tiden på døgnet og tiden på året vil også påvirke prisen. Finansiering av TV-reklame og lignende kan du finne på Finanssans. Til slutt anbefales det å være nøye med å kalkulere forventede resultater mot den betydelige kostnaden som oppstår ved å kjøre en TV-kampanje.

Mer om Diverse Kilde: Kampanje

Følg oss på Twitter og Facebook