Kan bli straffet for å se film på nettet

06.04.2017 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Et nytt forslag fra Regjeringen vil gjøre det straffbart å se på ulovlig opplastede filmer og TV-serier på din egen laptop. Det kommer fram i et forslag til ny åndsverklov som Kulturdepartementet har lagt fram. I dag er det bare opplastere som risikerer straff, men i fremtiden kan også brukere bli dømt.

Flere av de foreslåtte endringene er begrunnet i hensynet til de opprinnelige rettighetshavere (dvs. de skapende og utøvende kunstnere) som ofte vil være den svakere part i kontraktsforhandlinger, mener Kulturdepartementet. For å styrke disse rettighetshavernes stilling, foreslås innført flere nye regler.


Forslaget viderefører gjeldende hovedregel om at den enkelte internettbruker som surfer på Internett, ikke skal ha noe ansvar etter åndsverkloven, selv om materiale hun eller han ser på er ulovlig lagt ut. Men fra denne hovedregelen foreslås det nå et unntak. Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut. I dag er det bare opplastere som kan straffes, men nå vil Regjeringen altså også at du som ser på kan bli erstatninspliktig.

Brukere som oppsøker slike ulovlige tilbud og ser filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene ulovlig er gjort tilgjengelig på Internett – og at den ulovlige tjenesten påfører rettighetshaverne tap, vil kunne komme i ansvar, skriver Kulturdepartementet i sitt lovforslag. Straff og erstatning kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen.

Mer om Diverse Foto og Kilde: Kulturdepartementet

Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook

Søk om forbrukslån opptil 500.000kr. Lånemegleren behandler søknaden din umiddelbart og gir deg tilbakemelding innen 15 minutter. Lånemäklaren tar jobben med å finne det mest gunstige lånetilbudet.
Trenger du hjelp med å emballere dine produkter? Vi leverer strekkfilm for alle produkter
Eiendomsmeglere på TV
TV2 satser på komiserien Meglerne. Trenger du en ekte eiendomsmegler?
Anbefalt:
Å bruke TV til investeringer
Ny trend for investering. Les mer
Anbefalt:
www.toppfinans.com
Søk lån uten sikkerhet hos ToppFinans